Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9626 — PKN Orlen/Energa) (Text s významem pro EHP) 2020/C 132/02