KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1305/96, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1996, AKT-maista sekä Intiasta tapahtuvassa erityisen etuuskohtelun alaisen raa'an ruokosokerin tuonnissa sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta jalostamojen hankintatarpeisiin 1 päivän heinäkuuta 1996 ja 28 päivän helmikuuta 1997 välisellä kaudella