asia T-730/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.3.2019 — Espírito Santo Financial Group v. EKP (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Päätös 2004/258/EY — Asiakirjat, jotka liittyvät EKP:n 1.8.2014 tekemään päätökseen, joka koskee Banco Espírito Santo, SA:ta — Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden epääminen osittain — EKP:n päätöksentekoelinten asioiden käsittelyn luottamuksellisuutta koskeva poikkeus — Unionin tai jäsenvaltion rahoitus-, raha- tai talouspolitiikkaa koskeva poikkeus — Unionin tai jäsenvaltion rahoitusjärjestelmän vakautta koskeva poikkeus — Kaupallisten etujen suojaamista koskeva poikkeus — Sisäiseen käyttöön tarkoitettuja asiakirjoja koskeva poikkeus — Perusteluvelvollisuus)