Verordening (EG) nr. 1493/98 van de Commissie van 13 juli 1998 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp