Komission asetus (EY) N:o 1651/1999, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1999, yhteisön ja Slovenian tasavallan kanssa tehdyssä väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn tuontijärjestelmän mukaisesti vuoden 1999 toisen vuosipuoliskon aikana käytettävissä olevien maito- ja maitotuotealan tiettyjen tuotteiden määrästä