KIRJALLINEN KYSYMYS E-1504/99 esittäjä(t): Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) komissiolle. EU:n ja Argentiinan kalastussopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen Euroopan yhteisön ja Argentiinan yhteisyritysten kalatalousalan tuotteille määrättävät tullimaksut.