Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 68/2000/EY, tehty 13 päivänä joulukuuta 1999, Sokrates-ohjelmasta annetun peruspäätöksen muuttamisesta Turkin sisällyttämiseksi ohjelmaan kuuluviin maihin