1999/203/CE: Komission päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 1999, luettelon laatimisesta vuodeksi 1999 kokonaispituudeltaan kahdeksan metriä ylittävistä aluksista, joilla on lupa kalastaa kielikampelaa tietyillä yhteisön vyöhykkeillä kokonaispituudeltaan yhdeksän metriä ylittävien puomitroolien avulla annetun asetuksen (EY) N:o 2851/98 liitteessä esitettävien tiettyjen tietojen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 445)