Cauza T-349/18: Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2019 — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene figurative TurboPerformance — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)