Meddelande till de personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2021/30, och i rådets förordning (EU) nr 36/2012, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/29, om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien 2021/C 18/04