YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto), 26 päivänä syyskuuta 1996, asiassa C-302/93 (Gerechtshof te 's-Gravenhagen esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Etienne Debouche vastaan Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (Arvonlisävero - Direktiivin 77/388/ETY 17 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan a alakohdan sekä direktiivin 79/1072/ETY 3 artiklan b kohdan ja 5 artiklan ensimmäisen kohdan tulkinta - Arvonlisäveron palautus maan alueelle sijoittumattomille verovelvollisille)