Komission asetus (EY) N:o 1063/98, annettu 25 päivänä toukokuuta 1998, asetuksen (EY) N:o 2603/97 mukaisesti vuoden 1998 toukokuun viiden ensimmäisen työpäivän kuluessa jätetyistä hakemuksista AKT-maista sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontitodistusten myöntämisestä