Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1786 av den 19 november 2018 om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning (”Chianti Classico” [SUB])