Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1786 z 19. novembra 2018, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [„Chianti Classico“ (CHOP)]