Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1786 z dnia 19 listopada 2018 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym „Chianti Classico” (ChNP)