Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1786 (2018. gada 19. novembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu attiecībā uz aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (“Chianti Classico” (ACVN))