2018 m. lapkričio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1786, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo „Chianti Classico“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas