Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1786, annettu 19 päivänä marraskuuta 2018, erään suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän eritelmän muutoksen hyväksymisestä (”Chianti Classico” (SAN))