Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1786 на Комисията от 19 ноември 2018 година за одобрение на изменение на спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание [„Chianti Classico“ (ЗНП)]