Oikaistaan neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2729/94, annettu 31 päivänä lokakuuta 1994, yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 88/376/ETY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1552/89 muuttamisesta (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, erityispainos 1994, 01, nide 03)