Nariadenie Komisie (ES) č. 1063/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe českej intervenčnej agentúry