Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het opstellen van een gegevensbank consultants (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 260 van 17. 9. 1994, blz. 14)