98/409/YUTP: Yhteinen kanta, 29 päivältä kesäkuuta 1998, jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella Sierra Leonesta