Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 12 päivänä heinäkuuta 2000 yhdistetyissä asioissa T-94/00 R ja T-110/00 R, Rica Foods (Free Zone) NV ja Free Trade Foods NV vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Välitoimimenettely – Suojatoimenpide – Sokerialan EY-MMA-alkuperäkumulaatiotuotteet – Tutkittavaksi ottaminen – Fumus boni juris – Kiireellisyys)