1999/590/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 1999, toimenpiteistä tiekuljetusten uudelleenjärjestelyksi ja intermodaalikuljetusten kehittämiseksi (laki nro 454, annettu 23 päivänä joulukuuta 1997) jotka Italia aikoo toteuttaa (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1267) (ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)