KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1198/97, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1997, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan