Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Ruiz-Jarabo Colomer 9 päivänä tammikuuta 1997. # Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) vastaan Evelyne Thibault. # Ennakkoratkaisupyyntö: Cour de cassation - Ranska. # Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu - Direktiivi 76/207/ETY - Äitiysloma - Oikeus uralla etenemisen edellytyksenä olevaan ammatilliseen arviointiin. # Asia C-136/95. TITJUR Thibault