Asia C-257/99: High Court of Justicen (England & Wales) Queen's Bench Divisionin Divisional Courtin 29.3.1999 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa The Queen vastaan Secretary of State for the Home Department, ex parte: Julius Barkoci ja Marcel Malik