Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan ja Välimeren alueen energia-alan kumppanuudesta