SKRIFTLIG FRÅGA P-2441/99 från Marco Pannella (TDI) till rådet. Kemiska, biologiska och radiologiska attacker på den kurdiska befolkningen i Irak.