KIRJALLINEN KYSYMYS P-2441/99 esittäjä(t): Marco Pannella (TDI) neuvostolle. Kemiallisten, biologisten ja säteilyaseiden käyttö Irakin kurdiväestöä vastaan.