LUETTELO KOMISSION NEUVOSTOLLE 25.5.-29.5.1998 TOIMITTAMISTA ASIAKIRJOISTA