Asia C-447/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt 9.7.2018 – UB v. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava