Komission päätös N:o 303/96/EHTY, tehty 19 päivänä helmikuuta 1996, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Venäjältä peräisin olevien sähköteknisestä teräksestä valmistettujen suuntaisrakeisten levyvalmisteiden tuonnissa yhteisöön ja käyttöönotetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta sekä kyseisistä tuotteista esitetyn sitoumuksen hyväksymisestä