Verordening (EEG) nr. 282/77 van de Raad van 8 februari 1977 betreffende de levering van magere-melkpoeder als dringende voedselhulp aan de Arabische Republiek Syrië in het kader van Verordening (EEG) nr. 2018/76