ETA:n sekakomitean päätös N:o 21/97, tehty 2 päivänä toukokuuta 1997, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta