OVERSIGT OVER DOKUMENTER, SOM KOMMISSIONEN HAR FREMSENDT TIL RÅDET I TIDSRUMMET FRA DEN 27.4. TIL DEN 1.5.1998