YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto), 11 päivänä kesäkuuta 1998, asiassa C-41/97 (Hof van beroep te Antwerpenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Belgian valtio vastaan Foodic BV (konkurssissa) ja Peter Nyssen, Internationaal Expeditiebedrijf Vehaert NV, A. Maas & Co. NV ja Jozef Picavet (Asetuksen N:o 1767/82 tulkinta - Erityisten tuontimaksujen soveltaminen tiettyihin maitotuotteisiin - Kashkaval-juuston nimitys - IMA 1 -todistus, jota toimivaltainen viranomainen ei ole laatinut asetuksessa (ETY) N:o 1767/82 säädettyjen edellytysten mukaisesti)