SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2603/97 van Encarnación REDONDO JIMÉNEZ aan de Commissie. Verklaringen van commissaris Bonino over de uitvoer van rundvlees uit het Verenigd Koninkrijk