ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 2603/97 του Encarnacion REDONDO JIMENEZ προς την Επ τροπή. Δηλώσεις της Επιτρόπου κ. Bonino σχετικά με την εξαγωγή βοείου κρέατος προερχομένου από το Ηνωμένο Βασίλειο