Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2020/496 av den 19 mars 2020 om ändring av riktlinje (EU) 2019/1265 om den korta euroräntan (€STR) (ECB/2020/15)