Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/225 zo 17. februára 2016, ktorým sa stanovuje maximálny objem výrobku podľa členských štátov a obdobie na predkladanie žiadostí o mimoriadnu schému pomoci na súkromné skladovanie zostávajúcich nevyužitých množstiev určitých syrov z množstiev stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/1852$