Uitvoeringsverordening (EU) 2016/225 van de Commissie van 17 februari 2016 tot vaststelling van de maximale producthoeveelheid per lidstaat en de periode voor het indienen van aanvragen voor buitengewone steun voor de particuliere opslag van de resterende ongebruikte hoeveelheden van bepaalde soorten kaas uit hoofde van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1852$