KIRJALLINEN KYSYMYS E-2274/99 esittäjä(t): José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE) komissiolle. Eurooppalainen Jean Monnet -oppituoli.