Avskrivning av de förenade målen T-302/97 och T-303/97