Sprawa T-110/18: Postanowienie Sądu z dnia 28 października 2020 r. – Grange Backup Power / Komisja