Kohtuasi T-110/18: Üldkohtu 28. oktoobri 2020. aasta määrus – Grange Backup Power versus komisjon