Υπόθεση T-110/18: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Οκτωβρίου 2020 — Grange Backup Power κατά Επιτροπής