Věc T-110/18: Usnesení Tribunálu ze dne 28. října 2020 – Grange Backup Power v. Komise