Дело T-110/18: Определение на Общия съд от 28 октомври 2020 г. — Grange Backup Power/Комисия